Cijene materijala

CIJENE REPROMATERIJALA ZA SVIJEĆE

Proizvod Pakiranje Cijena Pakiranje Cijena Pakiranje Cijena Pakiranje Cijena
Parafin 1 1kg 19,00 kn 5 kg 90,00 kn 10 kg 160,00 kn 30 kg 420,00 kn
Parafin 2 1 kg 20,00 kn 5 kg 95,00 kn 10 kg 180,00 kn 30 kg 480,00 kn
Parafin H 1 kg 22,00 kn 5 kg 110,00 kn 10 kg 190,00 kn 30 kg 510,00 kn
Parafin S 1 kg 31,00 kn 5 kg 145,00 kn 10 kg 280,00 kn 30 kg 780,00 kn
Palmin vosak 1 kg 20,00 kn 5 kg  90,00 kn 10 kg 180,00 kn 30 kg 480,00 kn
Sojin vosak 0,50 kg 85,00 kn 1 kg 160,00 kn 5 kg 750,00 kn 30 kg Nije u ponudi
Stearin 0,10 kg 20,00 kn 0,25 kg 25,00 kn 0,50 kg 35,00 kn 1 kg 60,00 kn
Mirisno ulje 0,05 kg 50,00 kn 0,10 kg 90,00 kn 0,50 kg 400,00 kn 1 kg Nije u ponudi
Boja za svijeće 0,01 kg 20,00 kn 0,05 kg 90,00 kn 0,10 kg 170,00 kn 1 kg Nije u ponudi
Fitilj 12/60 10 kom 8,00 kn 20 kom 15,00 kn 50 kom 35,00 kn 100 kom 50,00 kn
Fitilj 12/75 10 kom  9,00 kn 20 kom 17,00 kn 50 kom 42,00 kn 100 kom 55,00 kn
Fitilj 20/60 10 kom 16,00 kn 20 kom 30,00 kn 50 kom 70,00 kn 100 kom 100,00 kn
Fitilj 20/75 10 kom 18,00 kn 20 kom 34,00 kn 50 kom 80,00 kn 100 kom 110,00 kn
Fitilj 12/60 soja 10 kom 9,00 kn 20 kom 17,00 kn 50 kom 42,00 kn 100kom 55,00 kn
Fitilj 22/60 soja 10 kom 18,00 kn 20 kom 34,00 kom 50 kom 80,00 kn 100 kom 110,00 kn
Fitilj 28/160 10 kom 8,00 kn 20 kom 15,00 kn 50 kom 35,00 kn 100 kom 50,00 kn
Fitilj 36/160         10 kom 9,00 kn 20 kom 17,00 kn 50 kom 42,00 kn 100 kom 55,00 kn
Fitilj 48/160 10 kom 10,00 kn 20 kom 19,00 kn 50 kom 46,00 kn 100 kom 60,00 kn